Thứ tư, 29/01/2020, 8:51 PMChào Mừng Guest | RSS
Well come to THCS Thu Ngạc
Các trang bạn thích
cuộc thăm dò của chúng tôi
Đánh giá trang web:
Tổng số câu trả lời: 9
Thống kê

Tổng cộng: 1
Khách: 1
Thành viên: 0
Đăng nhập từ

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại và kế hoạch thẩm định đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cự


UBND HUYỆN TÂN SƠN

PHÒNG GD&ĐT

 Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Số:  40 /PGD&ĐT

 

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại và kế hoạch thẩm định đánh giá "Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Tân Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2012

                    

                                                                                                    Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS

                              trong toàn huyện

              Thực hiện công văn số 410/CV-SGD&ĐT ngày 05/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công văn số 409/KH-SGD&ĐT ngày 05/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về kế hoạch Kiểm tra phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị đánh giá, xếp loại và kế hoạch thẩm định đánh giá "Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 như sau:

                            1. Các trường học dựa theo hướng dẫn cụ thể tại công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ GD&ĐT và văn bản số 84/PGD&ĐT ngày 28/4/2009 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để xếp loại đơn vị (Riêng mẫu phiếu đánh giá năm học 2011-2012 thực hiện theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT quy định).

Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS báo cáo chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá và tổng hợp, thời gian trước ngày 13/4/2012. Nộp hồ sơ kết quả tự đánh giá về phòng GD&ĐT gồm:

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" (theo mẫu gửi kèm).

              - Báo cáo thành tích các gương điển hình, các sáng kiến kinh nghiệm tiêu biểu trong việc triển khai phong trào thi đua (tên sáng kiến, nội dung, phạm vi áp dụng, kết quả, khả năng mở rộng).

                            - Phiếu đánh giá mỗi thành viên của mỗi tổ chức (Ban chỉ đạo cấp trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh).

                            - Phiếu đánh giá của mỗi tổ chức thuộc đại diện chính quyền, đoàn thể cấp xã.

                            - Phiếu đánh giá của mỗi tổ chuyên môn, tổ công tác trong nhà trường.

                            - Phiếu đánh giá Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đội TNTP Hồ Chí Minh (đối với học sinh).

                            - Tổng hợp kết quả đánh giá và xếp loại (theo mẫu đính kèm).

(Hồ sơ được đựng trong túi bì cứng có dán nhãn phía ngoài)

Thời gian nộp về Phòng GD&ĐT:  Ngày 13/4/2012.

Báo cáo gửi về bằng văn bản có đóng dấu đồng thời qua hòm thư điện tử: nguyenbaluong59@gmail.com

2. Phòng GD&ĐT tổ chức thẩm định kiểm tra việc tự đánh giá của các trường học theo các nội dung sau:

Kiểm tra hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua.

Kiểm tra, đánh giá việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương trong phong trào thi đua.

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động trọng tâm trong phong trào thi đua trong 4 năm qua.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình "3 đủ” và các giải pháp kế hoạch.

Kiểm tra đánh giá việc xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Kiểm tra thực tế (các hoạt động trọng tâm của phong trào; công trình nước sạch, công trình vệ sinh,...).

Thời gian Phòng GD&ĐT kiểm tra tự đánh giá tại các trường học: Tngày 16/4/2012 đến ngày 18/4/2012.

3. Sở giáo dục và Đào tạo Phú Thọ kiểm tra phong trào thi đua tại Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục từ ngày 20/4/2012 đến ngày 15/5/2012 (lịch cụ thể Sở GD&ĐT sẽ thông báo sau).

              Hiệu trưởng các trường tổ chức đánh giá, xếp loại đúng thời gian quy định đồng thời cần cụ thể từng nội dung, đánh giá chính xác sát với thực tế của đơn vị, không có hiện tượng copy báo cáo của các đơn vị khác.

Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện tinh thần công văn./.

Nơi nhận:

- Ông Huấn -PCTUBND huyện;

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng;

- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Hoàng Mạnh Hùng

 

 


lịch
«  Tháng 1 2020  »
CNHBTNSB
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
mục lưu trữ