Thứ tư, 29/01/2020, 8:47 PMChào Mừng Guest | RSS
Well come to THCS Thu Ngạc
Các trang bạn thích
cuộc thăm dò của chúng tôi
Đánh giá trang web:
Tổng số câu trả lời: 9
Thống kê

Tổng cộng: 1
Khách: 1
Thành viên: 0
Đăng nhập từ

Công văn tập huấn tích hợp môi trường PGD


UBND HUYỆN TÂN SƠN

PHÒNG GD&ĐT

 

Số: 246 /PGD&ĐT

V/v: Tập huấn tích hợp BVMT

vào các môn học THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             

         Tân Sơn, ngày 3 tháng 11 năm 2011

 

 

 

Kính gửi: - Các trường THCS, TH&THCS;

- Trường PTDTNT THCS huyện.

 

              Thực hiện Công văn số 1350/SGD&ĐT-GDTrH ngày 27/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn giáo viên về phương pháp tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào các môn học THCS, THPT năm học 2011-2012, Phòng GD&ĐT cử CB,GV tham gia tập huấn như sau:

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 09/11 đến hết ngày 10/11/2011.

                 Khai mạc 08 giờ ngày 09/11/2011.

Địa điểm: Trường THCS Gia Cẩm - Việt Trì.

              Thành phần:(có danh sách kèm theo)

Nội dung: Tập huấn về phương pháp tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào các môn học năm học 2011-2012 .

Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành

Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tự liên hệ với giáo viên tập huấn cùng môn của các trường mang theo tài liệu tích hợp giáo dục môi trường đã triển khai  những năm trước, sách giáo khoa, sách giáo viên bộ môn (toàn cấp học) để soạn bài.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS, trường PTDTNT THCS huyÖn triển khai kịp thời nội dung công văn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đủ , đúng thành phần, đảm bảo thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:                                                                 

- Nh­ư kính gửi;

- Lãnh đạo Phòng;

- Lư­u: VT.

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                        

(Đã ký)

 

 

Lương Văn Vinh

 

 

DANH SÁCH

Học viên tham gia tập huấn về phương pháp tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào các môn học năm học 2011-2012 .

(Kèm theo Công văn số 246 /PGD&ĐT, ngày 3  tháng 11 năm 2011

của Phòng GD&ĐT Tân Sơn)


 

(Ấn định danh sách có 28 người)

lịch
«  Tháng 1 2020  »
CNHBTNSB
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
mục lưu trữ